Vedligeholdelse af udstyr

Procedure

Direktøren er ansvarlig for procedurens gennemførsel.

Procedure

Vi udfører forebyggende vedligehold, således at omkostningstunge produktionsstop kan undgås, og for at sikre produktionens kvalitet.

Serviceintervaller følger leverandørens anvisninger.

Alle maskiner/udstyrstyper som kræver regelmæssig vedligeholdelse er registreret.

Service og vedligeholdelse gennemføres af både interne og eksterne medarbejdere.

Elektrisk håndværktøj skal gennemgå et eftersyn hver 6. måned, og forsynes med farvede strips ifølge nedenstående tabel, som synliggør tidspunktet for sidste eftersyn.

Stiger efterses og mærkes en gang om året.

Farvekode til mærkning med strips

  El.håndværktøj Stiger
1. halvår 2. halvår  
2016   Rød Rød
2017 Gul Gul/Gul Gul
2018 Grøn Grøn/Grøn Grøn
2019 Blå Blå/Blå Blå

Årshjul

Link til årshjul

Arkivering

Link til arkiv

  

20.11.2018

Support?

Kontakt altid gerne Sommer Metalvarefabrik på:

cbs@sommer-metal.dk
Telefon 4494 9000