Uddannelse

Jobprofil og uddannelse

Ansvarsforhold

Direktøren har ansvaret for gennemførelse af denne procedure. Proceduren gennemføres i forbindelse med ændringer i medarbejderstaben, større ændringer i produktionen eller ændringer i organisationen, eller senest 1 måned derefter.

Jobprofilen skal a jour føres mindst en gang om året.

Procedure

Vi har udarbejdet en "jobprofil" for alle medarbejdere.
I rubrikken ”relevante færdigheder” angives en oversigt over den enkelte medarbejders kvalifikationer og arbejdsopgaver samt oversigt over evt. certifikater og kursusbeviser mv.

Jobprofilskemaet anvendes til vurdering af den enkelte medarbejder i forhold til de krav, virksomheden stiller, og til planlægning af evt. efteruddannelse.

Det markeres med A eller B i rubrikfeltet "Krav", hvad virksomheden forventer at medarbejderne skal kunne

Krav A.- stort kendskab (eller bestået eksamen/prøve)

Krav B.- skal kende til den pågældende arbejdsopgave

Har medarbejderen det nødvendige kendskab afkrydses der i rubrikfeltet "kan". De sidste rubrikfelter i skemaet kan benyttes til uddannelsesplanlægning.

Jobprofilskema

Den enkelte medarbejders opgaver og kvalifikationer registreres på et ”Jobprofilskema”, der kan findes i versioner for forskellige typer medarbejdere.

Lovpligtig uddannelse

  • Gaffeltruck, hvor byrden løftes over 1 m
  • Svejsning og skæring i metal samt slibning i tilknytning hertil (§26/§17)
  • Arbejdsmiljø uddannelse (§9)

   

10.11.2016

Downloads

Jobprofilskema - ledelse og admin MASTER.docx

Jobprofilskema - produktion MASTER.docx

Support?

Kontakt altid gerne Sommer Metalvarefabrik på:

cbs@sommer-metal.dk
Telefon 4494 9000