Produktion

Ansvarsforhold

Produktionschefen har ansvaret for procedurens gennemførelse og for udarbejdelse af kvalitetsregistreringerne på jobkortet.

Procedure

Produktionschefen planlægger produktionens gennemførelse, således at leveringstidspunktet kan overholdes. Hvis der opstår problemer med leveringstidspunkt, tages straks kontakt til kunden.

Produktionschefen og de to mellemledere overdrager løbende opgaverne til medarbejderne via produktionslister og jobkort.

Den enkelte medarbejder kvalitetskontrollerer sit eget arbejde og kvitterer herfor på jobkortet.

   

Arkivering

Alle grønne bokse viser udarbejdede dokumenter, der er arkiveret elektronisk under kundenummer, varenummer og salgsordrenummer.

Jobkort
KS-materiale

   

10.11.2016

Support?

Kontakt altid gerne Sommer Metalvarefabrik på:

cbs@sommer-metal.dk
Telefon 4494 9000