Persondatapolitik

Persondatapolitik for Sommer Metalvarefabrik

Ansvarsforhold

Direktørerne er ansvarlige for udarbejdelse og implementering af vores persondatapolitik og for håndtering af evt. brister på sikkerheden.

 

Procedure

Formålet med vores persondatapolitik er at sikre vi overholder Persondatalovgivningen og beskytter medarbejdernes persondata i forhold til adgang, relevant brug, opbevaring og sletning samt ved aftaler med vores eksterne databehandlere.

 

Vi opbevarer nødvendige personoplysninger om vores ansatte (navn, adresse, CPR- og tlf. nr., kursusbeviser, kvalifikationer etc.), men har ikke registreret personfølsomme data bortset fra evt. oplysninger vedr. årsag til sygefravær, som er afgivet af de ansatte.

 

Oplysningerne opbevares på sikret drev på vores server hvortil kun direktørerne og bogholder har adgang.

 

Såfremt personoplysninger opbevares i fysisk form, er de låst inde på kontoret.

 

Når en medarbejder er fratrådt, slettes hans personlige oplysninger samt evt. e-mail konto snarest muligt, og senest efter ½ år. Uopfordrede ansøgninger og bilag hertil slettes ligeledes senest efter ½ år, og det informerer vi ansøgerne om ved modtagelse af ansøgningen.

 

Ved brist på vores datasikkerhed (hacking etc.) udskiftes som minimum passwords for Ledelsen,  der har adgang til vores persondata.

 

 
25. maj 2018
 
Casper Balling Schmidt
Direktør