Organisation

Ansvarsforhold

Direktøren har ansvaret for gennemførelse af denne procedure. Proceduren gennemføres i forbindelse med ændringer i medarbejderstaben, og /eller ændringer i organisationen eller senest 1 måned derefter. 

Procedure

Vi har udarbejdet en organisationsplan samt et funktionsskema, der viser en oversigt over medarbejdernes vigtigste funktioner og ansvarsområder.  

Arkivering

Det udfyldte funktionsskema samt organisationsplanen arkiveres i skemamappen.

    

10.11.2016

Support?

Kontakt altid gerne Sommer Metalvarefabrik på:

cbs@sommer-metal.dk
Telefon 4494 9000