Nye medarbejdere

Ansvarsforhold

Produktionschefen har ansvaret for gennemførelse af denne procedure. Proceduren gennemføres senest 1 måned efter ansættelse af nye medarbejdere.

Procedure

Vi introducerer nye medarbejdere til vores kvalitetsstyrings system ved et introduktionsmøde.

Mødets formål er at orientere om relevante forhold i forbindelse virksomhedens certificering.

Introduktionen skal som minimum indeholde følgende:

  • Kvalitets politik
  • Lovgivning - relevante lov krav
  • Generelle forhold
  • Kvalitetsmål
  • Relevante driftsprocedurer og registreringer
  • Afvigelsesrapporter

Som dokumentation for at mødet er gennemført, attesteres på jobprofilskemaet.

     

10.11.2016

Support?

Kontakt altid gerne Sommer Metalvarefabrik på:

cbs@sommer-metal.dk
Telefon 4494 9000