Lovgivning

Ansvarsforhold

Direktøren er ansvarlig for procedurens gennemførelse.

Generelt om love og regler

For at være certificeret er det nødvendigt, at relevante love og regler kendes og overholdes.

Love og regler registreres i en lovliste, der kan ses i vores lovservice hos Nørskov Miljø.

I forbindelse med intern audit skal det kontrolleres, om gældende love og regler er overholdt.

Gældende love og regler forefindes via Nørskov Miljøs hjemmeside, Nørskov Miljø foretager løbende opdatering af reglerne.

www.norskov.dk

Affaldsregulativer

Foruden ovenstående skal relevante affaldsregulativer overholdes. Affaldsregulativernes gyldighed skal kontrolleres en gang årligt.

Andre regler og aftaler

Virksomheden skal desuden overholde alle kontrakter/aftaler med kunderne.

   

10.11.2016

Support?

Kontakt altid gerne Sommer Metalvarefabrik på:

cbs@sommer-metal.dk
Telefon 4494 9000