Lager og varemodtagelse

Ansvarsforhold

De to mellemledere er ansvarlige for gennemførelse af denne procedure.

Procedure

Medarbejdere som modtager varer, er ansvarlige for at kontrollere, at der er overensstemmelse mellem følgesedler og de leverede varer.  Hvis der er uoverensstemmelse mellem de

leverede varer og følgesedlen, gives besked til mellemlederne.

Hvis varerne skal mærkes, skal det ske i forbindelse med modtagelsen.

Varerne mærkes med købsordrenummer samt materialenummer – enten på pallen/hylden eller på selve materialet.

Sporbarhed fremgår via købsordrenummer og materialenummer, der også henviser til evt. materialecertifikat.

Som led i modtagekontrollen foretages en visuel inspektion af, om de leverede varer er ubeskadigede.

Varer fra overfladebehandler kontrolleres visuelt, og kontrollen registreres på Jobkortet.

Alle afvigelser vedrørende modtagne varer registreres i skema vedr. fejl ved varemodtagelse, og afvigelserne behandles.

Hvis kunders ejendom opbevares, er det mærket med kundens navn.

Arkivering

Materialecertifikater arkiveres elektronisk.

Afvigelser i forbindelse med varemodtagelse fra de væsentligste leverandører noteres i skemaet ”Fejl ved varemodtagelse”.

    

10.11.2016

Downloads

Skema fejl varemodtagelse.xls

Support?

Kontakt altid gerne Sommer Metalvarefabrik på:

cbs@sommer-metal.dk
Telefon 4494 9000