Kontrol af måleudstyr

Ansvarsforhold

Produktionschefen er ansvarlig for procedurens gennemførelse.

Alle medarbejdere som anvender måleudstyr er ansvarlige for at holde øje med, at udstyret er i passende stand.

Procedure

Proceduren indebærer, at vores måleudstyr kontrolleres løbende ifølge nedenstående oversigt.

Kontrollen markeres hvor det skønnes nødvendigt.

Kontrol af udstyr

Vores skydelære og dybdemålere kontrolleres med måleklodser to gange om året. Udstyret markeres med farvede labels jvnf. farvekodetabellen for eftersyn af el-værktøj. Max. usikkerhed er 0,1 mm.

Vores mikrometerskruer kontrolleres med de tilhørende måleklodser, dorne, ringe mv. inden hver måling. Max afvigelse er +/- 0,05 mm.

Højdemålere kontrolleres ved brug og nulstilles hver gang.

Trepunktsmåler kontrolleres med de tilhørende metalbøsninger for hver kontrolmåling.

Vinkler kontrolleres løbende af medarbejderne op imod kontrolvinkel i maskinværkstedet.

Ved unøjagtigheder rettes vinkel om muligt ellers kasseres vinklen.

Vores målebånd kontrolleres løbende af medarbejderne op imod en 1 Meter stållineal, der er opsat på værkstedet. Ved unøjagtigheder større end 1 mm kasseres målebåndet.

Kasseret udstyr

Såfremt udstyr kasseres ved kontrollen skal det vurderes, om man i brugsfasen har udført arbejde, der skal efterkontrolleres. 

  

28.11.2016

Support?

Kontakt altid gerne Sommer Metalvarefabrik på:

cbs@sommer-metal.dk
Telefon 4494 9000