Kommunikation

Ansvarsforhold

Direktøren er ansvarlig for at proceduren følges, og for den interne og eksterne kommunikation om kvalitetsledelse.

Alle medarbejdere som modtager en kvalitetshenvendelse skal henvise til Direktøren eller Produktionschefen.

Fremgangsmåde

Virksomhedens kommunikation omfatter:

  • Intern kommunikation om kvalitetsledelse, korrigerende handlinger etc.
  • Myndigheder
  • Nye og eksisterende kunder
  • Virksomhedens website

Intern kommunikation om kvalitetsstyring foregår via medarbejdermøder og introduktionsmøder til ISO 9001 samt ved opslag.

Kommunikation med nye og eksisterende kunder foregår først og fremmest ved telefon-, møde- og mailkontakt samt gennem kontrakter og tilbud.

Virksomhedens hjemmeside

Virksomhedens website www.sommer-metal.dk bruges til kommunikation med potentielle kunder og andre interesserede. Information om virksomhedens ydelser og certificeringer skal være i overensstemmelse med kvalitetsledelsessystemet.
 
10.11.2016

Support?

Kontakt altid gerne Sommer Metalvarefabrik på:

cbs@sommer-metal.dk
Telefon 4494 9000