Intern Audit

Ansvarsforhold

Direktøren er ansvarlig for procedurens gennemførelse.

Formål

Formålet proceduren er at:

  • Beskrive hvordan den interne audit planlægges og hvornår den interne audit gennemføres.
  • Den interne audit skal kontrollere om kvalitetsledelsessystemet fungerer eller ej, om kravene i ISO 9001:2015 standarden efterleves og følge op på, om mål og handlingsplaner opfyldes.
  • Kontrollere om lovgivningen er overholdt
  • Foretage en dokumentgennemgang

Procedure

Det samlede kvalitetsledelsessystem gennemgås mindst 1 gang årligt for efterlevelse. 

Derudover skal det overvejes, om afsnit af speciel kvalitetsmæssig betydning skal revideres oftere. Det samme gælder afsnit, hvor tidligere audits eller afvigelser og korrigerende handlinger fra den daglige drift har vist, at der er behov for oftere revision.

Der udarbejdes en auditplan.

Gennemførelse af audit

I god tid inden auditten orienteres medarbejderne derom, og auditoren forbereder spørgsmål til de afsnit som er omfattet af den aktuelle audit. Der skal både foretages en kontrol af

dokumentationen og af de relevante medarbejderes kendskab til systemet.

Audit skal afrapporteres skriftligt, og det skal af auditrapporten fremgå, om der var afvigelser.
 

****
Skema; Auditrapport

Spørgsmål (og hvem stilles det til)

Svar

Er svaret tilfredsstillende

Ja

Nej & nr. på
Afvigerapport

       
       

Fungerer systemet som helhed?

(hvis der kun er lavet audit på udvalgte afsnit fungerer disse afsnit som helhed ?)

     

 

Skemaet skal kopieres før det udfyldes. Udfyldte skemaer sættes i skemamappen.

(Bemærk: Ovenstående skema er ikke tvungent til afrapportering af intern audit. Hvis det ønskes, kan afrapporteringen laves på en anden måde, den skal blot være skriftlig.)

Krav til en intern auditor

  • 1 års ansættelse eller brancheerfaring
  • Auditor skal være uafhængig af det område, der auditeres
  • Auditoren skal have gennemført eller deltaget i interne audits på ledelsessystemer i ISO-serien
    • Auditoren skal tidligere have overværet ekstern audit (været med til certificering) af kvalitets systemer i ISO, DS/EN-serien.

Eller: Auditoren skal tidligere have gennemført et anerkendt auditkursus indenfor en af standarderne og have et passende branchekendskab.

Auditorerne skal have gennemgået undervisning og kursus i auditering.

Ekstern audit

For at opretholde vores ISO 9001 certifikater skal virksomheden auditeres eksternt.

Vi har valgt Inspecta som certificeringsbureau.

    

10.11.2016

Support?

Kontakt altid gerne Sommer Metalvarefabrik på:

cbs@sommer-metal.dk
Telefon 4494 9000