Indkøb

Ansvarsforhold

Direktørerne har ansvaret for gennemførelse af proceduren.

Procedure

Direktørerne er ansvarlig for at finde og godkende kvalificerede leverandører.

Virksomhedens indkøb skal foretages hos godkendte leverandører.

Fremgangsmåde

Virksomheden har udvalgt en række leverandører, der opfylder de krav firmaet stiller.

Leverandørerne skal kunne levere:

  • God kvalitet: Ved mange reklamationer revurderes leverandøren
  • Levering til tiden i henhold til indgåede aftaler
  • Konkurrencedygtige priser

Godkendte leverandører registreres løbende i økonomisystemet. De væsentligste leverandører vurderes i forbindelse med Ledelsens gennemgang og ved jævnlige opfølgningsmøder.

Såfremt en leverandør ønskes anvendt, godkender Direktørerne leverandøren og denne oprettes i økonomisystemet.

Større indkøb og prisaftaler foregår normalt via Direktørerne. Løbende indkøb foretages af ledelsen.

    

14.11.2018

Support?

Kontakt altid gerne Sommer Metalvarefabrik på:

cbs@sommer-metal.dk
Telefon 4494 9000