Indkøb af kemikaler

Ansvar og omfang

Økonomidirektøren er ansvarlig for procedurens gennemførelse.

Fremgangsmåde

Proceduren indebærer, at der sker en registrering af alle kemikalier, som anvendes på værkstedet.

Ved levering af kemikalier kontrolleres, om der forefindes et datablad.

Datablade opbevares i den elektroniske databladsmappe, og der findes desuden en fysisk kopi af databladsmappen på værkstedet.

Opdatering

Virksomheden skal opdatere mapperne med datablade, hvis der indkøbes nye typer af kemikalier og ellers med passende mellemrum.

   

10.11.2016

Downloads

Sikkerhedsdatablade

Support?

Kontakt altid gerne Sommer Metalvarefabrik på:

cbs@sommer-metal.dk
Telefon 4494 9000