Dokumentstyring

Ansvarsforhold

Direktøren er ansvarlig for gennemførsel af denne procedure.

Procedure

Direktøren er ansvarlig for udarbejdelsen, vedligeholdelsen og godkendelse af procedurerne.

Godkendelse af dokumenter sker ved datering og upload af procedurerne på vores systemplatform.

Udgåede systemdokumenter gemmes i den elektroniske Arkivmappe.

Alle registreringer, der er nævnt i Manualen eller i procedurerne gemmes i mindst 3 år, med mindre andet fremgår af den pågældende procedure.

Kvalitetsmanualen skal holdes opdateret, og indeholder de til enhver tid gældende dokumenter.

I forbindelse med ændringer af systemet skal Direktøren informere alle berørte medarbejdere.

IT back-up

Der foretages back-up en gang i døgnet på en extern server.

   

10.11.2016

Support?

Kontakt altid gerne Sommer Metalvarefabrik på:

cbs@sommer-metal.dk
Telefon 4494 9000