Beredskabsplan

Ansvarsforhold

Produktionschefen er ansvarlig for procedurens gennemførelse.

Procedure

Hos Sommer Metalvarefabrik har sikkerhed høj prioritet. Vores aktiver, herunder vores medarbejdere og vore bygninger, ”produktionsudstyr” og vores lagerbeholdning er alle fundamentale for vores leverancer til- og servicering af vores kunder. Vi vil gøre hvad vi kan for at sikre vores aktiver, så derfor har vi udarbejdet denne beredskabsplan for vores virksomhed.

Politik

Hos Sommer Metalvarefabrik vil vi arbejde på løbende at forebygge hændelser der har indvirkning på sikkerheden for personer, bygninger samt produktionsudstyr og øvrige aktiver.  Det betyder, at vore sikkerhedssystemer og den måde, vi arbejder med sikkerhed på generelt, skal ligge på niveau, eller være bedre end de konkurrenter, vi normalt sammenligner os med.

Organisation

Vores arbejdsmiljøorganisation er hjørnestenen i det daglige sikkerhedsarbejde og derfor er arbejdsmiljøudvalget en naturlig høringspart når der sker ændringer eller tilføjelser i denne beredskabsplan.

Organisationens medlemmer har ikke nødvendigvis nogen rolle i forbindelse med egentlige uheld på arbejdspladsen - medmindre disse personer også indgår i indsats- og/eller krisegrupper.

Arbejdsmiljøorganisationen er sammensat af repræsentanter fra medarbejderside og arbejdsledere.

  • Alle arbejdsmiljøgrupperne er en del af beredskabsplanen. Der skal fastlægges og beskrives et træningsprogram, som skal repeteres mindst en gang hvert år.
  • Alle arbejdsmiljørepræsentanter skal sættes detaljeret ind i indholdet i beredskabsplanen, herunder de forskellige afsnit.
  • En arbejdsmiljørepræsentant skal mindst hvert andet år gennemgå et kursus i førstehjælp og brandbekæmpelse.
  • Arbejdsmiljøgrupperne skal inde i bygningerne være dem, der hjælper og vejleder medarbejderne under en evakuering.
  • Medlemmer af en arbejdsmiljøgruppe bør altid kunne træde til med livreddende førstehjælp i enhver situation.
  • Det enkelte arbejdsmiljøgruppemedlem skal kunne deltage aktivt i en brandsituation – både med alarmering, redning, slukning og begrænsning.

Organisationsplan for arbejdsmiljøorganisationen kan ses på Sommer Metalvarefabrik intranet.

Revidering og vedligeholdelse

Selve vedligeholdelsen af beredskabsplanen, herunder løbende opfølgning og udarbejdelse af udkast til revidering, forestås af den daglige sikkerhedsleder.

Godkendelse af planen, herunder fremtidige tilretninger og ændringer, udføres at den administrerende direktør for Sommer Metalvarefabrik ved påtegning med underskrift.

  

30. oktober 2018

Casper Balling Schmidt