APV

Arbejdspladsvurdering (APV)

Ansvarsforhold

Produktionschefen er ansvarlig for procedurens gennemførelse.

Procedure

Den lovpligtige APV skal fornys hvert 3. år, eller ved ændringer i arbejdsmiljøforholdene.

Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) gennemfører processen vedr. APV og medarbejderne inddrages i processen vedr. deres eget arbejde.

AMO vurderer og behandler kortlægningen af arbejdsmiljøforholdene, og udarbejder APV handlingsplaner. AMO følger løbende op på APV handlingsplanerne.

 

19.1.2017

Support?

Kontakt altid gerne Sommer Metalvarefabrik på:

cbs@sommer-metal.dk
Telefon 4494 9000