Afvigelser

Ansvar

Direktøren har ansvaret for gennemførelse af denne procedure.

Fremgangsmåde

Formålet med proceduren er at beskrive, hvordan afvigelser registreres og behandles.

Fejl og uregelmæssigheder i forhold til kvalitetsstyringssystemet skal registreres, og skal om muligt rettes med det samme.

Fejl og uregelmæssigheder noteres på skema ”Afvigelser og korrigerende handlinger”, som er tilgængeligt i produktionen.

Afvigerapporten afleveres på kontoret.

På afvigerapporten registreres:

  • Hvad er der sket?
  • Hvad er årsagen?
  • Hvad kan vi evt. gøre for at det ikke sker igen?

Vi registrerer fejl og uregelmæssigheder indenfor f.eks.:

  • Reklamationer/klager fra kunderne
  • Generelle fejl og uregelmæssigheder i forhold til procedurerne og arbejdsinstruktionerne
  • Arbejdsulykker

Afvigelsesbehandling

Direktøren gennemgår afvigerapporterne og vurderer, om det er nødvendigt at planlægge og udføre korrigerende handlinger. Såfremt det er nødvendigt, ajourfører han de berørte

procedurer i kvalitetsledelsessystemet, eller der laves en ny procedure.

Registrering

Dokumentation for at afvigelserne er behandlet sker ved at Direktøren i afvigerapporterne angiver, om der skal eller ikke skal udarbejdes korrigerende handling.

Afvigerapporter arkiveres i Skemamappen.

Medarbejderinformation

Direktøren informerer alle medarbejderne om nye korrigerende handlinger.

Opfølgning på korrigerende handlinger

1-3 måneder efter udarbejdelse af en korrigerende handling vurderer Direktøren, om den pågældende korrigerende handlinger er tilstrækkelig effektiv.

Hvis den korrigerende handling ikke fungerer tilfredsstillende rettes den, og der følges op igen.

    

10.11.2016

Downloads

Afvigerapport MASTER.docx

 

Link til arkiv:
Afvigerapporter ARKIV

(S:\ISO 9001\Q-system\MENUPUNKTER\Skemae\Afvigelser)

 

Varemodtagelse:
9.3 Skema fejl varemodtagelse.xls

Support?

Kontakt altid gerne Sommer Metalvarefabrik på:

cbs@sommer-metal.dk
Telefon 4494 9000