Affald

Ansvarsforhold

Økonomidirektøren har ansvaret for, at alle affaldsbeholdere er opmærket, og at affaldet bortskaffes korrekt.

De enkelte medarbejdere har ansvaret for at affald, der opstår ved udførelse af arbejdet sorteres og oplagres jævnfør sorteringsvejledning for affald.

Sorteringsvejledning affald

Affaldstype Beholder Hvad må der komme i? Modtager

Jern og metaller

4 pladepaller og 3 containere til forsk. fraktioner

Blå plast kasser/Container til lokbrikker & kobber

Jern, aluminium, rustfrit stål (304) og Syrefast rustfrit stål (316) & Kobber, Messing

Alt i hver sin fraktion.

Jern spåner fra sav/fræs særskilt i blå kasse/container jf. miljøgodkendelse

Lyngby Produkthandel

Papir

Affaldssække Papir

Rødovre Kommune

Pap

Container 6m3 Pap

M Larsen

Øvrigt brændbart

Opbevares ikke

Container 10m3

Andet affald, som kan brænde

M Larsen

Dagrenovation

Rullecontainer Dagrenovation

M Larsen (RK)

Lyskilder

Paller/Sideramme Lysstofrør og pærer

Rødovre Kommune

Genbrugsplads

Batterier

Papkasse ved vareudlevering Batterier

Rødovre Kommune

Genbrugsplads

Tomme spraydåser

Papkasse ved vareudlevering Tomme spraydåser

Rødovre Kommune

Genbrugsplads

Skæreolie

Palletank 1.000 l Skæreolie

Dansk Olie Genbrug

Hydraulikolie

200 l. tromle Hydraulikolie

Dansk Olie Genbrug

Ved transport af affald anvendes kun godkendte affaldstransportører og modtagere.

Se kommunens affaldsregulativ:

https://www.rk.dk/erhverv/erhvervsaffald/erhvervsaffald-og-regulativ-for-erhvervsaffald/

Regnskab

Kvitteringer for afleverede affaldsmængder gemmes, såfremt de forefindes.

  

10.11.2016

 

 

Support?

Kontakt altid gerne Sommer Metalvarefabrik på:

cbs@sommer-metal.dk
Telefon 4494 9000