Ledelsens gennemgang

Ansvar og omfang

Direktøren er ansvarlig for denne procedure.

Ledelsens gennemgang udføres mindst en gang om året.

Ledelsens gennemgang skal udformes skriftligt, og drøftes ved et møde i ledelsen, hvis denne består af mere end en person. 

Input til ledelsens gennemgang

Som forberedelse til ledelsens gennemgang indsamles som minimum oplysninger om følgende emner:

 • Overholdelse af relevante standarder, lovgivning og andre regler
 • Kundetilfredshed
 • Resultaterne af audit
 • Afvigelser
 • Korrigerende handlinger
 • Vurdering af virksomhedens præstation og kvalitetsmål
 • Vurdering af virksomhedens væsentligste leverandører incl. overfladebehandlere
 • Vurdering af interessenter og risikoanalyse
 • Tidligere ledelsesevalueringer og opfølgning herpå
 • Mulige ændringer som kan påvirke kvalitetsstyringssystemet eller nødvendiggør ændringer heri (f.eks. ændrede udførelsesklasser, nye kundekrav, nye planlagte opgaver)
 • Resultaterne vedr. kvalitetsmål
 • Mulige fremtidige forbedringer
 • Nødvendigt ressourcebehov (f.eks. bygninger, arealer, udstyr, personale, uddannelse).

Ledelsens gennemgang

Ledelsens gennemgang skal indeholde en vurdering af ovenstående punkter samt ledelsens beslutninger og handlinger i forhold til forbedring af kvalitetsledelsessystemet, eventuelle

produktforbedringer i forhold til kundernes ønsker og krav, samt en konklusion på, om kvalitetsstyringssystemet er tilstrækkeligt effektivt, og om kvalitetspolitikken fortsat er egnet til

virksomheden.

Arkiv

Link til referater -kræver Log ind

   

28.11.2016

 

Support?

Kontakt altid gerne Sommer Metalvarefabrik på:

cbs@sommer-metal.dk
Telefon 4494 9000