Ledelsens gennemgang

Ansvar og omfang

Direktøren er ansvarlig for denne procedure.

Ledelsens gennemgang udføres mindst en gang om året.

Ledelsens gennemgang skal udformes skriftligt, og drøftes ved et møde i ledelsen, hvis denne består af mere end en person. 

Input til ledelsens gennemgang

Som forberedelse til ledelsens gennemgang indsamles som minimum oplysninger om følgende emner:

 • Overholdelse af relevante standarder, lovgivning og andre regler
 • Kundetilfredshed
 • Resultaterne af audit
 • Afvigelser
 • Korrigerende handlinger
 • Vurdering af virksomhedens præstation og kvalitetsmål
 • Vurdering af virksomhedens væsentligste leverandører incl. overfladebehandlere
 • Vurdering af interessenter og risikoanalyse
 • Tidligere ledelsesevalueringer og opfølgning herpå
 • Mulige ændringer som kan påvirke kvalitetsstyringssystemet eller nødvendiggør ændringer heri (f.eks. ændrede udførelsesklasser, nye kundekrav, nye planlagte opgaver)
 • Resultaterne vedr. kvalitetsmål
 • Mulige fremtidige forbedringer
 • Nødvendigt ressourcebehov (f.eks. bygninger, arealer, udstyr, personale, uddannelse).

Ledelsens gennemgang

Ledelsens gennemgang skal indeholde en vurdering af ovenstående punkter samt ledelsens beslutninger og handlinger i forhold til forbedring af kvalitetsledelsessystemet, eventuelle

produktforbedringer i forhold til kundernes ønsker og krav, samt en konklusion på, om kvalitetsstyringssystemet er tilstrækkeligt effektivt, og om kvalitetspolitikken fortsat er egnet til

virksomheden.

Arkiv

Link til referater

   

28.11.2016

Downloads

Ledelsens gennemgang 2016.doc

Ledelsens gennemgang 2017.doc

Ledelsens gennemgang 2018.doc

Support?

Kontakt altid gerne Sommer Metalvarefabrik på:

cbs@sommer-metal.dk
Telefon 4494 9000